Bekendtgørelse om forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 138 af 13. februar 2007

Sammensætning
§ 1

Bibeskæftigelsesnævnet består af 7 medlemmer: Præsidenten for Højesteret (formand), præsidenterne for landsretterne, 1 præsident valgt af de øvrige retspræsidenter, 1 dommer valgt af Den Danske Dommerforening og 2 repræsentanter for offentligheden. Den valgte retspræsident og dommer samt repræsentanterne for offentligheden er beskikket af justitsministeren.