14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 138 af 13. February 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Habilitet
Et medlem af nævnet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, i hvis udfald medlemmet har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om medlemmets upartiskhed.

•••

Stk. 2 Finder et medlem, at der foreligger forhold for den pågældende, der kan være omfattet af stk. 1, skal medlemmet inden sagens behandling i nævnet redegøre for forholdet over for formanden.

•••

Stk. 3 Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmet kan deltage i sagens behandling og afgørelse. I behandlingen af dette spørgsmål deltager medlemmet ikke.

•••
profile photo
Profilside