Bekendtgørelse om forøgelse af forsvarets styrker m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 359 af 06. juni 1986

§ 5

Indkaldelse af civile befordringsmidler, der i henhold til lov nr. 337 af 21. september 1939 er udskrevet til brug for forsvaret, sker i de i § 1 nævnte tilfælde ved ikraftsættelse af mødebefalinger, ved anvendelse af ekstraordinære indkaldelseskort eller ved en kombination heraf.

Stk. 2 Ved mobilisering skal de i stk. 1 nævnte befordringsmidler under strafansvar i henhold til den i stk. 1 nævnte lov uopholdeligt afleveres i overensstemmelse med det tilsendte udskrivningsbevis.