Bekendtgørelse om forøgelse af forsvarets styrker m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 359 af 06. juni 1986

§ 4

Ved forøgelse af forsvarets styrker i henhold til § 1 yder offentlige myndigheder og private de militære myndigheder fornøden bistand. Betaling for befordring, der i nævnte tilfælde er foreskrevet indkaldt personel, udredes af forsvarets myndigheder.