14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om formueoversigten i uskiftet bo

Bekendtgørelse nr. 1554 af 18. december 2007

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om formueoversigten i uskiftet bo

I medfør af § 22, stk. 6, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 En længstlevende ægtefælle i uskiftet bo skal inden 6 måneder fra den førstafdøde ægtefælles dødsfald indlevere en formueoversigt til skifteretten, der indeholder oplysninger om

  • 1) den førstafdøde ægtefælles fællesejemidler,

  • 2) den længstlevende ægtefælles fællesejemidler,

  • 3) de midler, der er nævnt i arvelovens § 23, stk. 2-6,

  • 4) den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje og

  • 5) den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje.

Stk. 2 Formueoversigten skal indeholde oplysning om, hvem der skal arve den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særejemidler.

§2 Hvis en erhvervsvirksomhed, herunder en landbrugsvirksomhed, indgår i det uskiftede bo, skal regnskabet for det seneste regnskabsår vedlægges formueoversigten.

§3 Formueoversigten skal indleveres i to eksemplarer.

Stk. 2 Skifteretten skal sende et eksemplar af formueoversigten til SKAT.

§4 Domstolsstyrelsen udarbejder en blanket, der kan anvendes ved udarbejdelse af formueoversigten.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008 og finder anvendelse i boer, hvor den førstafdøde ægtefælle er død efter denne dato.

profile photo
Profilside