Bekendtgørelse om formueoversigten i uskiftet bo

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1554 af 18. december 2007

I medfør af § 22, stk. 6, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

En længstlevende ægtefælle i uskiftet bo skal inden 6 måneder fra den førstafdøde ægtefælles dødsfald indlevere en formueoversigt til skifteretten, der indeholder oplysninger om

  • 1) den førstafdøde ægtefælles fællesejemidler,

  • 2) den længstlevende ægtefælles fællesejemidler,

  • 3) de midler, der er nævnt i arvelovens § 23, stk. 2-6,

  • 4) den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje og

  • 5) den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje.

Stk. 2 Formueoversigten skal indeholde oplysning om, hvem der skal arve den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særejemidler.

§ 2

Hvis en erhvervsvirksomhed, herunder en landbrugsvirksomhed, indgår i det uskiftede bo, skal regnskabet for det seneste regnskabsår vedlægges formueoversigten.

§ 3

Formueoversigten skal indleveres i to eksemplarer.

Stk. 2 Skifteretten skal sende et eksemplar af formueoversigten til SKAT.

§ 4

Domstolsstyrelsen udarbejder en blanket, der kan anvendes ved udarbejdelse af formueoversigten.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008 og finder anvendelse i boer, hvor den førstafdøde ægtefælle er død efter denne dato.