14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet .dk  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet .dk

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. april 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Tilladelse til administration af internetdomænet .dk forlænges i 6 år ved erhvervs- og vækstministerens beslutning herom, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner.

§2 Ved en forlængelse af tilladelsen til administration af internetdomænet .dk, jf. § 1, udsteder Erhvervsstyrelsen en ny tilladelse til den eksisterende tilladelsesindehaver med ikrafttræden på datoen for den eksisterende tilladelses udløb.

§3 Tilladelsen kan ikke overdrages.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

§5 Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1374 af 10. december 2007 om udbud af administration af internetdomænet .dk og bekendtgørelse nr. 15 af 3. januar 2000 om de tidsmæssige rammer for udarbejdelse af rammer for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer.

profile photo
Profilside