Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 649 af 31. maj 2018

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som rørmontør
§ 9

Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark som rørmontør, jf. § 1, stk. 2, har ret til at påbegynde arbejdet på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU.

Stk. 2 De erhvervsmæssige kvalifikationer nævnt i stk. 1 skal være erhvervet gennem enten

  • 1) gennemførelse af udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret i den pågældende medlemsstat,

  • 2) udøvelse af det pågældende erhverv i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år i en anden medlemsstat, hvor erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret, og hvor pågældende er lovligt etableret med henblik på at udøve samme erhverv, eller

  • 3) de kvalifikationskrav som er oplistet i § 12, jf. dog § 8, stk. 3.