14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 649 af 31. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Føring af vandrør
En person, som har gennemført et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kursus om føring af vandrør og har et kursusbevis herfor eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt uddannelse, må udføre arbejdet, jf. § 1, stk. 2.

•••

Stk. 2 Kurset eller uddannelsen, jf. stk. 1, skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel. Kurset eller uddannelsen skal endvidere gøre rørmontøren i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

•••
profile photo
Profilside