14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 649 af 31. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som kabelmontør
Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark som kabelmontør, jf. § 1, stk. 1, har ret til at påbegynde arbejdet på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU.

•••

Stk. 2 De erhvervsmæssige kvalifikationer nævnt i stk. 1 skal være erhvervet gennem enten

  • 1) gennemførelse af udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret i den pågældende medlemsstat,

  • 2) udøvelse af det pågældende erhverv i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år i en anden medlemsstat, hvor erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret, og hvor pågældende er lovligt etableret med henblik på at udøve samme erhverv, eller

  • 3) de kvalifikationskrav, som er oplistet i § 12.

•••
profile photo
Profilside