14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 649 af 31. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kvalifikationer som kabelmontør erhvervet i et tredjeland
Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, må kun påbegynde arbejde omfattet af § 1, stk. 1, 2. pkt., hvis Sikkerhedsstyrelsen har anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer.

•••

Stk. 2 Proceduren for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer nævnt i § 5, stk. 1, og §§ 13 og 14 finder tilsvarende anvendelse for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et tredjeland, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Kursus- og uddannelsesbeviser, som er udstedt i et tredjeland, sidestilles med uddannelsesbeviser fra en medlemsstat, såfremt personer, der har uddannelsesbevis fra et tredjeland, kan dokumentere 3 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år ved attestation fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor erhvervserfaringen er opnået, og som har anerkendt det pågældende uddannelsesbevis.

•••
profile photo
Profilside