14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 649 af 31. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Straf
Med bøde straffes den, der udøver erhverv som kabel- eller rørmontør

  • 1) uden at have gennemført kursus eller uddannelse nævnt i § 2, stk. 1, eller § 7, stk. 1,

  • 2) på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et tredjeland uden at opfylde kravene i § 3, jf. § 5, stk. 1, eller § 8, jf. § 10, stk. 1,

  • 3) midlertidigt og lejlighedsvist uden at have gennemført uddannelse eller udøvet det pågældende erhverv som nævnt i §§ 4 eller 9,

  • 4) fast i Danmark uden at opfylde kravene i § 5, stk. 1, eller § 10, stk. 1, eller inden modtagelse af afgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, jf. § 13,

  • 5) uden at have gennemgået en prøvetid eller bestået en egnethedsprøve, jf. § 5, stk. 2, eller § 10, stk. 2, eller

  • 6) uden at opfylde kravene i § 12.

•••
profile photo
Profilside