14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 649 af 31. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på erhvervet som kabelmontør. Kabelmontøren må trække elkabler, der er omfattet af autorisationskravet, uden at tilslutte og samle elkablerne uanset, at personen ikke er tilknyttet en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

•••

Stk. 2 Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse på erhvervet som rørmontør. Rørmontøren må trække vandrør, der er omfattet af autorisationskravet, uden at tilslutte og samle rørene uanset, at personen ikke er tilknyttet en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.

•••

Stk. 3 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer, som er omfattet af § 1, stk. 1 og 2, og som er i besiddelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i Danmark, i et tredjeland eller i en medlemsstat, herunder i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater (EU), lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv.

•••
profile photo
Profilside