Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 558 af 03. juli 1995

§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på selskaber og fonde, der ansøger om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter med henblik på et ekstra skattemæssigt fradrag på 25% for udgifter afholdt i forbindelse med deltagelse i disse projekter.

Stk. 2 Forhåndsgodkendelsen gives af Erhvervsfremme Styrelsen.