Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2013,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 467 af 21. april 2022

§ 3

Skifteretten skal for hver konkurskarantæne indberette følgende oplysninger:

  • 1) den karantænepålagte persons CPR-nr.,

  • 2) kendelsens dato,

  • 3) tidspunktet for hvornår afgørelsen om konkurskarantæne er endelig,

  • 4) konkurskarantænens varighed,

  • 5) omfanget af konkurskarantænen, jf. konkurslovens § 159,

  • 6) hvilken ret der har truffet afgørelse, og

  • 7) afgørelsens journalnummer.

Stk. 2 For personer, der ikke har dansk CPR-nr., indberettes for hver karantæne den pågældendes fulde navn, adresse og fødselsdato. Er det ikke muligt for skifteretten at indberette de i 1. pkt. nævnte oplysninger, bør skifteretten indberette den pågældendes statsborgerskab ved fødslen, entydigt identifikationsnummer fra nationalt identifikationskort, udlændingenummer eller lignende. Skifteretten kan i alle tilfælde indberette de i 2. pkt. nævnte oplysninger. Pasnummer kan ikke træde i stedet for identifikationsnummer.