Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2013,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 467 af 21. april 2022

Ikrafttrædelsen
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.