14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om foreløbig forlængelse af våbentilladelser mv. som følge af nødvendige foranstaltninger til forebyggelse eller inddæmning af Coronavirussygdom (COVID-19)  - ophæves den 1. september 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 391 af 07. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om foreløbig forlængelse af våbentilladelser mv. som følge af nødvendige foranstaltninger til forebyggelse eller inddæmning af Coronavirussygdom (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 3, nr. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Udløber gyldigheden af en våbentilladelse eller et samtykke til våbenpåtegning i perioden fra 1. marts 2020 til 31. maj 2020, og er der inden udløbet af gyldigheden indgivet ansøgning om fornyelse af tilladelse eller våbenpåtegning til det våben, som tilladelsen eller påtegningen vedrører, eller om fornyelse af samtykke til den person, hvortil samtykke tidligere er givet, forlænges gyldigheden til den 31. august 2020, medmindre der inden den 31. august 2020 er truffet afgørelse i sagen.

Stk. 2 Følgende tilladelser og samtykker er omfattet af stk. 1:

§2 Bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 920 af 29. august 2019 om våben og eksplosivstoffer m.v., bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v. med senere ændringer, lov nr. 376 af 27. april 2016 om knive og blankvåben m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 179 af 22. februar 2018 om knive og blankvåben m.v. finder i øvrigt anvendelse med hensyn til tilladelser og samtykker omfattet af § 1.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2020.

profile photo
Profilside