Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2268 af 01. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2488 af 17. december 2021 og bekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2022

§ 18

Ungekriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn og kontrol m.v. efter de regler, der er nævnt i § 17, gennemføres telefonisk eller som et videomøde og uden deltagelse af en repræsentant for den ansvarlige kommune, hvis barnet eller den unge har modtaget et positivt resultat af en PCR-test eller en antigentest, og kriminalforsorgen vurderer, at den pågældende er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, eller hvis kriminalforsorgen på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at den pågældende har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.

Stk. 2 Ungekriminalforsorgen kan ud over de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, i særlige tilfælde beslutte, at tilsyn og kontrol, herunder hjemmebesøg, erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde, hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde eller hjemmebesøg er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.