Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 538 af 26. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 717 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 970 af 19. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1330 af 18. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1747 af 27. august 2021

§ 3

Kriminalforsorgen kan fravige reglerne om valg af anbringelsesinstitution og senere overførsel af indsatte, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af covid-19 i kriminalforsorgens institutioner, og anbringelse og overførsel i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis anbringelse og overførsel bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.