Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 538 af 26. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 717 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 970 af 19. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1330 af 18. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1747 af 27. august 2021

§ 25

Gennemførelse af foranstaltninger i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke ske, i det omfang det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.