14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område  - ophæves den 18. december 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 221 af 17. marts 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område

I medfør af § 12 d, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. december 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

  • 1) indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner,

  • 2) dømte, der fuldbyrder straf på bopælen,

  • 3) dømte, der er under tilsyn af kriminalforsorgen,

  • 4) varetægtsarrestanter, og

  • 5) børn og unge, der som følge af en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet er under tilsyn af ungekriminalforsorgen.

Kapitel 2

Anbringelse og overførsel af indsatte

§2 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for anbringelse og overførsel af indsatte efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 176 af 26. februar 2016 om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§3 Kriminalforsorgen kan fravige reglerne om valg af anbringelsesinstitution og senere overførsel af indsatte, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og anbringelse og overførsel i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis anbringelse og overførsel bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Kapitel 3

Indsattes ret til fællesskab

§4 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til fællesskab efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 866 af 25. juni 2018 om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§5 Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til fællesskab, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af fællesskab i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af fællesskab bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Kapitel 4

Indsattes ret til deltagelse i gudstjeneste m.v.

§6 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til deltagelse i gudstjeneste m.v. efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§7 Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til deltagelse i gudstjeneste m.v., såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og deltagelse i gudstjeneste m.v. i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis deltagelse i gudstjeneste m.v. bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Kapitel 5

Indsattes ret til beskæftigelse

§8 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til beskæftigelse efter straffuldbyrdelsesloven, bekendtgørelse nr. 901 af 25. juni 2018 om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§9 Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til beskæftigelse, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af beskæftigelse i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af beskæftigelse bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Stk. 2 Indsatte, der som følge af foranstaltninger truffet i medfør af stk. 1 ikke tilbydes beskæftigelse, skal have udbetalt vederlag, jf. straffuldbyrdelseslovens § 42.

Kapitel 6

Indsattes ret til ophold i fri luft (gårdtur)

§10 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til ophold i fri luft (gårdtur) efter straffuldbyrdelsesloven, og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§11 Kriminalforsorgen kan fravige indsattes ret til ophold i fri luft (gårdtur), såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af ophold i fri luft (gårdtur) i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af ophold i fri luft (gårdtur) bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Kapitel 7

Indsattes ret til behandling mod stofmisbrug

§12 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til behandling mod stofmisbrug efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§13 Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til behandling mod stofmisbrug, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af behandling mod stofmisbrug i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af behandling mod stofmisbrug bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Kapitel 8

Indsattes mulighed for udgang

§14 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes mulighed for udgang efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 182 af 26. februar 2019 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§15 Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes mulighed for udgang, og allerede udstedte tilladelser til udgang kan tilbagekaldes, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af udgang i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af udgang m.v. bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Stk. 2 Nægtes tilladelse til regelmæssig udgang efter udgangsbekendtgørelsens § 38, eller tilbagekaldes en sådan allerede udstedt tilladelse i medfør af stk. 1, kan den indsatte opspare indtil 4 udgange. Afvikling af opsparede udgange kan ske, når begrænsningerne efter stk. 1 er ophævet, og sker i øvrigt efter regler herom udstedt i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 50.

Kapitel 9

Indsattes ret til besøg m.v.

§16 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til besøg m.v. efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 108 af 30. januar 2019 om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 om bistandsværger (bistandsværgebekendtgørelsen).

§17 Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til besøg m.v., såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af besøg m.v. i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af besøg m.v. bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Kapitel 10

Kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn og kontrol med dømte, der fuldbyrder straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol

§18 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn og kontrol efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 873 af 25. juni 2018 om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen).

§19 Kriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn gennemføres telefonisk eller som et videomøde, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 25.

Stk. 2 Kriminalforsorgen kan i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, beslutte, at hjemmebesøg, herunder kontrolbesøg på bopælen, erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde.

Kapitel 11

Kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v.

§20 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 1013 af 9. august 2017 om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen).

§21 Kriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn gennemføres telefonisk eller som et videomøde, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 25.

Stk. 2 Kriminalforsorgen kan i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, beslutte, at hjemmebesøg erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde.

Kapitel 12

Ungekriminalforsorgens tilsyn efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

§22 Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for ungekriminalforsorgens tilsyn efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, bekendtgørelse nr. 33 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse og bekendtgørelse nr. 34 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

§23 Ungekriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn og kontrol m.v. efter de regler, der er nævnt i § 22, gennemføres telefonisk eller som et videomøde og uden deltagelse af en repræsentant for den ansvarlige kommune, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 25.

Stk. 2 Ungekriminalforsorgen kan i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, beslutte, at hjemmebesøg erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde.

Kapitel 13

Generelle bestemmelser

§24 Gennemførelse af foranstaltninger i medfør af denne bekendtgørelse skal ske så skånsomt som muligt og kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, ligesom foranstaltningerne snarest muligt skal ophøre.

§25 Gennemførelse af foranstaltninger i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke ske, i det omfang det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Kapitel 14

Ikrafttræden m.v.

§26 Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 18. december 2020.

Stk. 3 Kapitel 14 a i bekendtgørelse nr. 182 af 26. februar 2019 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) ophæves.

profile photo
Profilside