Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv. § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 67 af 11. januar 2017

§ 8

Hvis en værnepligtig for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer er idømt ubetinget frihedsstraf eller betinget frihedsstraf eller dom uden straffastsættelse, herunder med vilkår om samfundstjeneste, eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70, giver Rigspolitichefen Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplysning herom uden nærmere angivelse af, hvilken sanktion den værnepligtige er idømt, og hvilket forhold han er dømt for.