Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 67 af 11. januar 2017

§ 12

Hvis en værnepligtig har begæret udelukkelsessag i henhold til værnepligtslovens § 4 behandlet forud for udtagelse til fordeling, kan Forsvarsministeriets Personalestyrelse til brug for sessionens behandling af sagen hos Rigspolitichefen indhente oplysning om, hvorvidt den værnepligtige ved dansk eller fremmed domstol er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70. I bekræftende fald modtager Forsvarsministeriets Personalestyrelse fra Rigspolitichefen oplysning herom samt straffeattest til offentlig brug vedrørende den værnepligtige.