Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 203 af 03. marts 2020

I medfør af § 10, stk. 1, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter fordelingen af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 Der tillægges Hovedstaden 51 mandater, heraf 40 kredsmandater og 11 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

 • 1) Københavns Storkreds tillægges 17 kredsmandater.

 • 2) Københavns Omegns Storkreds tillægges 11 kredsmandater.

 • 3) Nordsjællands Storkreds tillægges 10 kredsmandater.

 • 4) Bornholms Storkreds tillægges 2 kredsmandater.

Stk. 3 Der tillægges Sjælland-Syddanmark 64 mandater, heraf 49 kredsmandater og 15 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

 • 1) Sjællands Storkreds tillægges 20 kredsmandater.

 • 2) Fyns Storkreds tillægges 12 kredsmandater.

 • 3) Sydjyllands Storkreds tillægges 17 kredsmandater.

Stk. 4 Der tillægges Midtjylland-Nordjylland 60 mandater, heraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

 • 1) Østjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater.

 • 2) Vestjyllands Storkreds tillægges 13 kredsmandater.

 • 3) Nordjyllands Storkreds tillægges 15 kredsmandater.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 160 af 18. februar 2015 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen har virkning for folketingsvalg, som afholdes fra og med ikrafttrædelsen.