Bekendtgørelse om fordeling af forretningerne mellem statsadvokaterne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2549 af 17. december 2021

I medfør af § 103, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Fordelingen af forretningerne mellem de regionale statsadvokater er følgende:

  • 1) Statsadvokaten i København varetager i Østre landsretskreds forretningerne vedrørende Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Bornholms Politi. Embedskontoret for statsadvokaten i København er i København.

  • 2) Statsadvokaten i Viborg varetager i Østre landsretskreds forretningerne vedrørende Fyns Politi og i Vestre landsretskreds forretningerne vedrørende Midt- og Vestjyllands Politi, Nordjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi samt Syd- og Sønderjyllands Politi. Embedskontoret for statsadvokaten i Viborg er i Viborg.

§ 2

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet varetager for hele landet forretningerne vedrørende National Enhed for Særlig Kriminalitet, jf. retsplejelovens § 110 a.

Stk. 2 Opstår der tvivl om, hvorvidt en sag henhører under statsadvokaten for særlig kriminalitet, afgøres spørgsmålet af rigsadvokaten.

Stk. 3 Embedskontoret for statsadvokaten for særlig kriminalitet er i København.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1177 af 6. december 2012 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne ophæves.