Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 16. juni 2021

§ 6

Bekendtgørelsen gælder ikke for domstolene og Folketinget samt for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.  1. pkt. omfatter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer m.v., som er offentligt tilgængelige.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer), som politiet har givet tilladelse til efter bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndteringen af covid-19.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

Stk. 6 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Stk. 7 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.