Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 16. juni 2021

Håndhævelse
§ 3

Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1.  1. pkt. omfatter ikke private boliger.

Stk. 2 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1 overholdes, og at påbud efter § 2, stk. 1, efterkommes.