Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Kapitel 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 16. juni 2021

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1227 af 9. juni 2021 om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.