14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 708 af 06. juli 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, til bestemte personer (individuel tilladelse) kan meddeles for et tidsrum af højst et år ad gangen med henblik på et eller flere nærmere angivne anerkendelsesværdige formål.

•••

Stk. 2 Tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, til en gruppe af personer, der afgrænses ud fra deres tilknytning til en bestemt virksomhed eller organisation m.v. (kollektiv tilladelse), kan meddeles for et tidsrum af højst to år ad gangen med henblik på et eller flere nærmere angivne anerkendelsesværdige formål. Tilladelsen kan begrænses til personer, der har en nærmere bestemt tilknytning til den pågældende virksomhed eller organisation m.v.

•••

Stk. 3 Tilladelse efter stk. 1 og 2 kan meddeles til de til enhver tid af § 1, stk. 1, omfattede områder.

•••
profile photo
Profilside