Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 708 af 06. juli 2019

§ 1

Indrejse eller ophold i følgende områder, jf. også bilag 1, kræver tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. straffelovens § 114 j, stk. 3:

  • 1) Dayr Az Zawr-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 2 i bilag 1).

  • 2) Idlib-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 3 bilag 1).

Stk. 2 Tilladelse kræves for personer med dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, medmindre indrejsen eller opholdet sker som led i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv.