14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test

Bekendtgørelse nr. 968 af 21. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1042 af 28. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 1145 af 04. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test

I medfør af § 3, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Liste over regioner og lande, som er kategoriseret som gule
 • Bilag 2Liste over regioner og lande, som er kategoriseret som røde

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for såvel kommercielle som ikke-kommercielle luftfartsoperatører, der flyver med passagerer fra en lufthavn, der ikke er beliggende i Danmark, Grønland eller Færøerne, til en lufthavn, der er beliggende i Danmark.

§2 Forbud mod landing med passagerer uden negativ COVID-19-test
Luftfartsoperatører, jf. § 1, må ikke lande i danske lufthavne med passagerer fra 15 år, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test, jf. §§ 3-4.

Stk. 2 Kravet om fremvisning af negativ COVID-19-test efter stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Luftfartsselskabets besætning, der er i tjeneste, medmindre der er tale om ikke-kommercielle flyvninger.

 • 2) Passagerer ombord på et luftfartøj, der alene foretager en teknisk mellemlanding, og hvor passagererne ikke forlader fartøjet.

 • 3) Passagerer, der er gået ombord på et luftfartøj i et land eller en region, der på tidspunktet for afrejsen fremgår af bilag 1 (gule lande og regioner).

 • 4) Passagerer, der kan fremvise en positiv PCR-test, som er mindst to uger og højst otte måneder gammel regnet fra den pågældende flyafgang, jf. dog § 4.

 • 5) Passagerer, der er danske statsborgere, og som kan fremvise bevis for færdigvaccination, og som indrejser fra et land, der på tidspunktet for afrejsen ikke fremgår af bilag 2 (røde lande og regioner), jf. dog § 5.

 • 6) Passagerer, der kan fremvise bevis for færdigvaccination udstedt i et EU- eller Schengenland, OECD-land, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, eller et land som på tidspunktet for afrejsen fremgår af bilag 1 (gule lande og regioner), når passageren indrejser fra et land, der på tidspunktet for afrejsen ikke fremgår af bilag 2 (røde lande og regioner), jf. dog § 5.

§3 Krav til COVID-19-test
En negativ COVID-19-test, der er foretaget mere end 48 timer før den pågældende flyafgang, kan ikke benyttes som dokumentation for, at kravet efter § 2, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 2 Testen for COVID-19 skal enten være en antigentest eller en PCR-test for at kunne benyttes som dokumentation for, at kravet efter § 2, stk. 1, er opfyldt.

§4 Af dokumentationen for, at en COVID-19-test, jf. § 2, stk. 2, nr. 4, og § 3, er foretaget skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Personens navn, jf. stk. 2.

 • 2) Tidspunktet for testtagning.

 • 3) Udsteder af testresultatet, herunder kontaktinformationer for udstederen.

Stk. 2 Personens navn, jf. stk. 1, nr. 1, skal svare til navnet på passagerens pas.

Stk. 3 COVID-19-testresultatet kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 4 COVID-19-testresultatet skal foreligge på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk.

§5 Krav til bevis for færdigvaccination
Af beviset for færdigvaccination, jf. § 2, stk. 2, nr. 5 og 6, skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Personens navn, jf. stk. 2.

 • 2) Fødselsdato.

 • 3) Målsygdom (”vaccination imod”).

 • 4) Vaccinenavn, jf. stk. 3.

 • 5) Vaccinationsstatus.

 • 6) Effektueringsdato i form af dato for afsluttende vaccinationsstik, jf. stk. 4.

 • 7) Udstedelsesland.

Stk. 2 Personens navn, jf. stk. 1, nr. 1, skal svare til navnet på passagerens pas.

Stk. 3 Vaccinen, jf. stk. 1, nr. 4, skal være godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Stk. 4 Effektueringsdatoen, jf. stk. 1, nr. 6, skal ligge mindst to uger og maksimalt otte måneder før afrejsetidspunktet.

Stk. 5 Beviset for færdigvaccination kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

§6 Straf
Efter luftfartslovens § 149, stk. 8, straffes overtrædelse af § 2, stk. 1, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2 Efter luftfartslovens § 149, stk. 14, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. maj 2021 klokken 16.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 11. juni 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 898 af 12. maj 2021 om forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test ophæves.

profile photo
Profilside