14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer i Grønland

Bekendtgørelse nr. 868 af 11. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer i Grønland

I medfør af § 3, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Forbud mod landing med passagerer
Kommercielle og ikke-kommercielle civile luftfartsoperatører, der flyver fra en lufthavn beliggende uden for Grønland, må ikke lande med passagerer i en lufthavn i Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for:

  • 1) Direkte passagerflyvninger, der afgår fra en dansk lufthavn.

  • 2) Passagerflyvninger til Thule Air Base.

  • 3) Tekniske mellemlandinger i Kangerlussuaq, Narsarsuaq og Kulusuk, hvor passagererne ikke forlader luftfartøjet.

  • 4) Landinger i forbindelse med brug af grønlandske lufthavne som alternativ flyveplads.

§2 Straf
Efter luftfartslovens § 149, stk. 8, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2 Efter luftfartslovens § 149, stk. 14, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. juni 2021.

profile photo
Profilside