Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer i Grønland

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 868 af 11. maj 2021

I medfør af § 3, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Forbud mod landing med passagerer
§ 1

Kommercielle og ikke-kommercielle civile luftfartsoperatører, der flyver fra en lufthavn beliggende uden for Grønland, må ikke lande med passagerer i en lufthavn i Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for:

  • 1) Direkte passagerflyvninger, der afgår fra en dansk lufthavn.

  • 2) Passagerflyvninger til Thule Air Base.

  • 3) Tekniske mellemlandinger i Kangerlussuaq, Narsarsuaq og Kulusuk, hvor passagererne ikke forlader luftfartøjet.

  • 4) Landinger i forbindelse med brug af grønlandske lufthavne som alternativ flyveplads.

Straf
§ 2

Efter luftfartslovens § 149, stk. 8, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2 Efter luftfartslovens § 149, stk. 14, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. juni 2021.