14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 579 af 31. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 35, § 36, § 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Liste over kommuner, jf. § 1, stk. 1, nr. 8

Kapitel 1

Forbud mod adgang til lokaler og lokaliteter samt restriktioner for lokaler

§1 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, skal holde følgende lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2-8 og kapitel 4:

 • 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.  1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter.

 • 2) Lokaler, hvor der drives spillehaller, kasinoer, lege- og badelande m.v.

 • 3) Lokaler beliggende i forlystelsesparker og lignende.

 • 4) Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der i medfør af § 28, stk. 4, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent i den almindelige lukketid.

 • 5) Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om en aktivitet, hvor flere kunder, besøgende eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande m.v. inden for et bestemt tema, herunder rejser, bøger, dyr og biler m.v., uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere.

 • 6) Lokaler beliggende i omrejsende tivolier og lignende.

 • 7) Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt butikker og tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier, der er beliggende heri.  1. pkt. omfatter ikke butikker og tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier, beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer, hvis der er direkte adgang hertil fra gaden, og adgangen til indkøbscenteret, arkaden eller basaren er afspærret, jf. dog nr. 8.

 • 8) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier, beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1.

Stk. 2 Serveringssteder må uanset stk. 1, nr. 1, holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, jf. dog §§ 2 og 3. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 7, for serveringssteder beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer.

Stk. 3 Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer må uanset stk. 1, nr. 7, holde åbent for offentligheden, jf. dog §§ 2 og 3.

Stk. 4 Udvalgsvarebutikker beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer må uanset stk. 1, nr. 7, holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed, jf. dog §§ 2 og 3.

Stk. 5 Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker må uanset stk. 1, nr. 7, holde åbent for offentligheden med henblik på afhentning og eventuel betaling af pakker og varer, der kan dokumenteres at være forudbestilt eller forudbetalt, jf. dog § 3.

Stk. 6 Indkøbscentre, arkader og basarer må uanset stk. 1, nr. 7, holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til serveringssteder, der holder åbent i medfør af stk. 2, dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, der holder åbent i medfør af stk. 3, udvalgsvarebutikker, som holder åbent i medfør af stk. 4, samt posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker, som holder åbent i medfør af stk. 5.

Stk. 7 Afdelinger, der hovedsageligt sælger fødevarer, i stormagasiner må uanset stk. 1, nr. 7, 1. pkt., holde åbent for offentligheden, jf. dog §§ 2 og 3. Stormagasiner må endvidere holde åbent for offentligheden, i det omfang det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger.

Stk. 8 Stk. 1, nr. 1, 4 og 5, omfatter ikke offentlige myndigheder.

Stk. 9 Stk. 1 og § 2 gælder tillige for lokaler og lokaliteter beliggende på færger og andre transportmidler.

§2 Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må i tiden fra kl. 22 til kl. 5, ikke sælges eller serveres fra serveringssteder, butikker og andre lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

§3 Restriktioner for lokaler
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, herunder de lokaler, der er nævnt i § 1, stk. 1, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager, jf. dog nr. 2 og stk. 2. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1. og 2. pkt.

 • 2) For tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier, må der uanset nr. 1 tillades adgang for 1 kunde pr. 4 m2 gulvareal, hvortil offentligheden har adgang. I lokaler, hvor kunder i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde pr. 2 m2 gulvareal.

 • 3) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden.

 • 4) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 6) Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, og hvortil offentligheden har adgang, skal ud over kravene i stk. 1, nr. 3-6, opfylde følgende krav, jf. dog stk. 3:

 • 1) I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde. For udvalgsvarebutikker er kravet dog 10 m2.

 • 2) I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 266 kunder. For udvalgsvarebutikker er kravet dog 20 m2, dog minimum 200 kunder.

 • 3) I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 12 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder. I udvalgsvarebutikker må der uanset 1. pkt. maksimalt tillades adgang for 250 kunder, som er til stede samtidig.

 • 4) I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 25 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder. I udvalgsvarebutikker må der uanset 1. pkt. maksimalt tillades adgang for 250 kunder, som er til stede samtidig, hvis de tilstedeværende kunder kan dokumentere at have bestilt tid på forhånd eller hvis udvalgsbutikken har oprettet et indhegnet køsystem, hvor der er opsyn med kunderne, så det sikres, at de holder 2 meters afstand.

 • 5) Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder der maksimalt må tillades adgang for.

 • 6) Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3 I lokaler omfattet af stk. 2 med mindst 3 etager må der uanset, hvad der ellers følger af stk. 2, nr. 1-4, maksimalt tillades adgang for det antal kunder pr. m2, som gælder for kategorien før, hvis den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over lokalet, kan fremvise en risikoplan.

Stk. 4 Gulvarealet nævnt i stk. 1 og 2 opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

Stk. 5 I lokaler, der er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, skal det ved afmærkning, instruktion eller lignende tydeligt fremgå, at kunderne skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre.

Stk. 6 Ved indgangen til lokaler, der anvendes som dagligvarebutik, skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder kraftigt opfordres til at holde mindst 2 meters afstand til øvrige kunder samt ansatte i hele butikken. Det skal fremgå af informationsmaterialet, at effektiv afskærmning mellem kunderne indbyrdes og ansatte kan træde i stedet for opfordringen om at holde mindst 2 meters afstand. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. og 2. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

§4 Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler på 2.000 m2 eller derover, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., og hvortil offentligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at § 3 og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. Der skal i lokaler omfattet af 1. pkt. være minimum 1 medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives. Dagligvarebutikker omfattet af 1. pkt. skal sikre, at personalet, der er nævnt i 1. pkt., løbende foretager optælling af kunder i butikken.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler på under 2000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., hvortil offentligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er personale, der har ansvaret for, at § 3 og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes.

§5 Påbud og tilsyn m.v.
Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt §§ 2, 3 eller 4, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet eller lokaliteten lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til erhvervsministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

§6 Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet kan påse, at reglerne i §§ 3 og 4 overholdes, herunder vejlede om reglerne.

Kapitel 2

Krav om mundbind m.v.

§7 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 8-10:

 • 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.

 • 2) Engroshandlen, detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), m.v.

 • 3) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder og lignende.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 3 Kunder og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan bortvises, jf. dog §§ 8-10.

§8 Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse, når kunden og lignende sidder ned.

§9 Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§10 Uanset § 7, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 • 7) Under behandlinger eller modtagelse af serviceydelser, som forudsætter, at ansigtet ikke er dækket.

§11 Ved mundbind forstås i § 7 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 7 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§12 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler omfattet af § 7, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1 og 2, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 7, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for kunder og lignende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, jf. dog §§ 8-10.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 7, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 2, jf. dog §§ 9-10.

Kapitel 3

Krav om coronapas

§13 Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget eller

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Stk. 6 Dokumentation efter stk. 1 kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 7 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

§14 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog § 15. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Forlystelsesparker og lignende.

 • 2) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og bemandede solarier.

§15 § 14, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

§16 Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 14, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 15.

§17 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 14, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet i § 14, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 16.

 • 2) Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet i § 14, stk. 1, jf. dog § 15.

Kapitel 4

Generelle undtagelser

§18 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 § 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Kapitel 5

Straffebestemmelser m.v.

§19 Med bøde straffes:

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler omfattet af § 7, stk. 1, eller et lokale eller en lokalitet omfattet af § 14, stk. 2, efter at være blevet bortvist, jf. § 7, stk. 3, eller § 16, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør af § 12, nr. 2, eller § 17, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§20 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 15. april 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 418 af 13. marts 2021 om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside