Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v., inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 711 af 24. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 810 af 05. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 950 af 19. maj 2021

Fælles bestemmelser om krav om mundbind
§ 9

Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1, finder ikke anvendelse, når den besøgende og deltageren sidder ned.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse for forkyndere, medvirkende, optrædende og udøvere under gennemførelse af gudstjenester, religiøse handlinger eller menighedsaktiviteter.