Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 539 af 26. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 574 af 30. marts 2021, bekendtgørelse nr. 615 af 09. april 2021 og bekendtgørelse nr. 681 af 17. april 2021

Videregående folkekirkelige uddannelser
§ 2

Videregående folkekirkelige uddannelsesinstitutioner skal holde lukket.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionen ikke må modtage elever og studerende, men overgår til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen kan, uanset stk. 1 og 2, tillade fysisk fremmøde for elever og studerende på videregående folkekirkelige uddannelser i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis fysisk fremmøde i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med prøvesale m.v.