Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og ophold på Flådestation Korsør, Flådestation Frederikshavn, Marinestation København og Marinestation Slipshavn

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 63 af 30. januar 2002

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Bilag til »Bekendtgørelsen om forbud mod adgang til og ophold på Flådestation Korsør og Flådestation Frederikshavn samt Marinestation København og Marinestation Slipshavn«.
§ 1

Uvedkommende skibe og andre fartøjer må ikke uden tilladelse fra de militære myndigheder indpassere den militære havn ved Flådestation Korsør, Flådestation Frederikshavn og Marinestation København.

Stk. 2 Uvedkommende personer må ikke uden tilladelse fra de militære myndigheder tage ophold på det militære havneområde i Korsør, Frederikshavn, København og Slipshavn.

Stk. 3 Offentligheden har adgang til Marinestation København på Nyholm fra solopgang til solnedgang dog tidligst fra kl. 08.00. Offentligheden kan forbydes adgang, såfremt det af sikkerhedsmæssige årsager er påkrævet.

§ 2

Den militære havn i Korsør og i Frederikshavn er på vandsiden afgrænset af den ydre stensætning.

Stk. 2 Afgrænsningen af den militære havn på Marinestation København fremgår af vedlagte bilag til bekendtgørelsen.

Stk. 3 På land er det militære område ved flådestationerne Korsør og Frederikshavn samt marinestationerne København og Slipshavn afgrænset ved anvendelse af én eller flere af følgende metoder:

 • 1) Forbudstavler,

 • 2) sort-gule pæle,

 • 3) kæder/bomme,

 • 4) hegn, eller

 • 5) poster og patruljer.

§ 3

Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2002.

Stk. 2 Samtidig ophæves

 • 1) Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 58 af 11. februar 1983 om forbud mod adgang mv. til flådestationen i Korsør med tilgrænsende vandområde.

 • 2) Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 460 af 23. november 1970 om forbud mod adgang til og ophold på flådestationen i Frederikshavn med et tilgrænsende vandområde.

 • 3) Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 284 af 9. august 1962 om forbud mod sejlads samt ophold af fartøjer mv. i et til Flådestation København grænsende vandområde.