Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1574 af 04. juli 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 290 af 04. marts 2022

§ 14

Bestemmelserne i §§ 7-13 finder ikke anvendelse på fiskefartøjer, lystbåde, bjergningsfartøjer, lodsbåde, fyrskibe, orlogsfartøjer, isbrydere, bugserbåde, færger, skoleskibe (der udelukkende anvendes til uddannelsesformål), samt fartøjer under 20 bruttoregistertons.