14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 299 af 20. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Behandling af en sag om forældremyndighed efter dødsfald
Under behandlingen af en sag om forældremyndighed efter dødsfald, jf. §§ 15 og 15 a i forældreansvarsloven, skal Familieretshuset indhente oplysninger fra skifteretten om, hvorvidt afdøde efter § 16 i forældreansvarsloven har tilkendegivet, hvem der bør have tillagt forældremyndigheden.

•••

Stk. 2 Familieretshuset kan anmode kommunen om en udtalelse om parterne og om barnet.

•••

Stk. 3 Skal der, inden der træffes afgørelse efter §§ 15 eller 15 a i forældreansvarsloven, indhentes en erklæring fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, jf. § 36, stk. 1, i forældreansvarsloven, skal Familieretshuset vejlede den pågældende om muligheden for at få tillagt forældremyndigheden efter §§ 14, 15 og 15 a i forældreansvarsloven.

•••
profile photo
Profilside