14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 299 af 20. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Skal der, inden der træffes afgørelse efter § 13, stk. 2, i forældreansvarsloven, indhentes en erklæring fra den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, jf. § 36, stk. 1, i forældreansvarsloven, skal Familieretshuset vejlede den pågældende om muligheden for at få overført forældremyndigheden efter § 14 i forældreansvarsloven.

•••

Stk. 2 Er betingelserne for at godkende en aftale om overførsel af forældremyndighed efter § 13, stk. 2, i forældreansvarsloven opfyldt trods en indsigelse fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, meddeler Familieretshuset forældrene, at den vil godkende aftalen efter udløbet af en frist, som Familieretshuset har fastsat.

•••
profile photo
Profilside