Forældreansvarsbekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af forældreansvarsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse nr. 299 af 20. marts 2019

§ 4

Hvis der ydes vederlag ved overførsel af forældremyndighed, skal der træffes afgørelse om, hvorvidt vederlaget skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling som tilhørende barnet, jf. dog § 35 i værgemålsloven, og forvaltningsafdelingen underrettes i så fald herom.