Forældreansvarsbekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af forældreansvarsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse nr. 299 af 20. marts 2019

Attest om forældremyndighed
§ 15

Efter anmodning fra en forældremyndighedsindehaver kan Familieretshuset udstede en attest om forældremyndigheden over et barn, der har bopæl i Danmark, når forældremyndigheden følger af dansk ret.

Stk. 2 Attesten udstedes på en af Familieretshuset godkendt blanket.