Forældreansvarsbekendtgørelsen § 14

Denne konsoliderede version af forældreansvarsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse nr. 299 af 20. marts 2019

Overførsel af kompetence
§ 14

En anmodning fra en udenlandsk myndighed om overførsel af kompetence efter artikel 8 eller 9 i Haagerbørnebeskyttelseskonventionen indgives til Familieretshuset, medmindre den sag, som anmodningen vedrører, er indbragt for familieretten.