Forældreansvarsbekendtgørelsen § 13

Denne konsoliderede version af forældreansvarsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse nr. 299 af 20. marts 2019

§ 13

Varsling ved flytning efter § 18 i forældreansvarsloven sker mellem forældrene uden inddragelse af Familieretshuset.