14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Fonden kan foretage automatiseret behandling og afgørelse af lønmodtagers ansøgning på grundlag af oplysninger indhentet fra indkomstregistret, eller udtage ansøgningen til manuel behandling.

•••

Stk. 2 Til brug for administrationen har fonden terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 20, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

•••

Stk. 3 Fonden kan udtage ansøgninger og afgørelser til kontrol af de forhold, som lønmodtager efter § 2, stk. 2, har afgivet erklæring om.

•••

Stk. 4 Fonden kan pålægge lønmodtager at indsende yderligere oplysninger til brug for behandling af lønmodtagers ansøgning og til kontrol efter stk. 3.

•••

Stk. 5 Fonden kan anmode lønmodtagers arbejdsgiver om at bekræfte de af lønmodtager efter § 3, stk. 4, eller § 6, stk. 4, afgivne oplysninger.

•••

Stk. 6 Hvis fonden ikke modtager oplysninger efter stk. 4, inden for den frist fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

•••

Stk. 7 Hvis fonden ikke modtager bekræftelse efter stk. 5, inden for den frist fonden fastsætter, kan fonden i situationer omfattet af § 11, stk. 1, afslå at behandle ansøgningen.

•••

Stk. 8 Fonden træffer afgørelse om ret til udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage på grundlag af oplysninger modtaget efter stk. 4-5, samt § 3, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside