14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ansøgning efter § 2, indgives via en digital ansøgning på borger.dk. Lønmodtageren logger ind med NemID på borger.dk.

•••

Stk. 2 En lønmodtager, der ikke har NemID eller ikke har dansk personnummer, kan ansøge om feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage via en blanket udstedt af fonden. Ansøgningsblanketten kan rekvireres hos fonden.

•••

Stk. 3 En lønmodtager, der i løbet af perioden 1. januar 2019 til 30. september 2020 har perioder, hvor der er optjent ferie efter § 2 a, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019 eller § 9, stk. 3-5, i lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 20. august 2002, ansøger om feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage via blanket, jf. stk. 2.

•••

Stk. 4 Fonden kan pålægge lønmodtager at indsende yderligere oplysninger om ansøgers identitet, beskæftigelse, ansættelsesvilkår, indkomst m.v. til brug for behandling af lønmodtagers ansøgning efter stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Hvis ansøgningen efter stk. 1-3, ikke er tilstrækkeligt udfyldt, eller lønmodtager ikke efterkommer fondens begæring om yderligere oplysninger efter stk. 4 inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

•••
profile photo
Profilside