14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Fonden kan fastsætte en frist for lønmodtagers meddelelse til fonden om, at en ansøgning om udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage trækkes tilbage.

•••

Stk. 2 Modtager fonden ikke inden for den efter stk. 1 fastsatte frist meddelelse om, at lønmodtager trækker sin ansøgning om feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage tilbage, foretager fonden automatisk udbetaling.

•••

Stk. 3 Fonden udbetaler feriebetalingen til lønmodtagerens NemKonto eller til en anden konto, som lønmodtager skriftligt har oplyst fonden.

•••

Stk. 4 Har lønmodtager ikke en NemKonto, kan fonden fastsætte en frist for at modtage oplysninger om en anden konto, jf. stk. 3. Modtager fonden ikke inden fristens udløb oplysning om en anden konto, kan fonden anse lønmodtagers ansøgning for bortfaldet.

•••

Stk. 5 Efter fondens udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage, jf. stk. 3, kan ansøgningen ikke trækkes tilbage.

•••

Stk. 6 Når fonden har foretaget udbetaling, foretager fonden ikke korrektioner i udbetaling eller skatteindberetning som følge af ændrede skatteoplysninger.

•••

Stk. 7 Fonden indberetter til indkomstregistret oplysning om udbetalt feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage og de beregnede fondsferiedage, jf. § 10, stk. 2-4.

•••
profile photo
Profilside