14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Fonden træffer snarest muligt efter modtagelsen af lønmodtagers ansøgning afgørelse om retten til at få udbetalt feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage, jf. § 8.

•••

Stk. 2 Er lønmodtager berettiget til udbetaling efter stk. 1, træffer fonden desuden efter reglerne i kapitel 4 afgørelse om størrelsen af feriebetalingen samt antallet af feriedage.

•••

Stk. 3 Fondens afgørelse indeholder oplysning om de indhentede oplysninger, der har dannet grundlag for fondens afgørelse efter stk. 1 og 2, samt de foretagne beregninger.

•••
profile photo
Profilside