Bekendtgørelse om fogedens tilsyn med auktionsledere § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 295 af 18. maj 1987

§ 1

Fogeden fører tilsyn med auktionslederes virksomhed. Tilsynet kan udøves ved uanmeldte besøg.