14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fogedens tilsyn med auktionsledere

Bekendtgørelse nr. 295 af 18. maj 1987

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fogedens tilsyn med auktionsledere

I medfør af § 9, stk. 2, i lov om offentlig auktion ved auktionsledere, jfr. lovbekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Fogeden fører tilsyn med auktionslederes virksomhed. Tilsynet kan udøves ved uanmeldte besøg.

§2 Auktionsledere skal senest 4 måneder efter udløbet af et regnskabsår indsende deres regnskab til fogeden.

Stk. 2 Fogeden kan pålægge auktionslederen at lade regnskabet revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor, såfremt fogeden finder, at regnskabet giver anledning dertil. Fogeden fastsætter fristen for indsendelsen af det reviderede regnskab.

Stk. 3 Fungerer auktionslederen tillige som inkassator, skal særskilt regnskab over auktionskøbere og auktionssælgere, samt hvilke beløb der er afregnede eller betalte, indsendes til fogeden. Dette regnskab skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal indsendes inden udløbet af fristen efter stk. 1.

§3 Bekendtgørelsen har virkning for regnskaber, der endnu ikke er indsendt til fogeden.

Stk. 2 Er regnskabet indsendt til fogeden, uden at revisionskravet i bekendtgørelse nr. 61 af 20. februar 1984 om fogedens tilsyn med auktionsledere er opfyldt, kan auktionslederen i stedet aflægge regnskab efter reglerne i denne bekendtgørelse. Fogeden fastsætter fristen efter § 2, stk. 3.

§4 Bekendtgørelse nr. 61 af 20. februar 1984 om fogedens tilsyn med auktionsledere ophæves.

profile photo
Profilside