Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2023

Bekendtgørelse nr. 2121 af 24. november 2021

§ 8

En kæde på engrosområdet kan omfattes af kædekontrol, hvis

  • 1) kæden består af et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 5 engrosvirksomheder, som er autoriserede eller registrerede i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen,

  • 2) kæden ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed, og

  • 3) samtlige virksomheder i den samlede enhed indgår i kæden

Stk. 2 Der kan til en kæde på engrosområdet knyttes en eller flere detailvirksomheder.