Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2023

Bekendtgørelse nr. 2121 af 24. november 2021

§ 24

Virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, skal på et let synligt sted på disse hjemmesider vise de seneste fire kontrolrapporter, jf. § 21, stk. 1, og § 23, stk. 1, hhv. de seneste fire kontrolresumeer, jf. § 23, stk. 2, for hvert kontrolsted. Tilsvarende gælder for virksomheder, som på andre digitale platforme end virksomhedernes egne hjemmesider sælger produkter omfattet af fødevarelovgivningen. Visning kan også ske ved at linke til kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på www.findsmiley.dk.

Stk. 2 Virksomheder, der er indplaceret i risikogruppe »ultralav«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at vise de seneste fire kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside og andre digitale platforme.